Kaikki hyötyvät. Kaikki oppivat.
ICT-portti yhdistää yritykset ja Turun korkeakoulujen
tietotekniikkaosaajat.

ICT-portti yhdistää opetus- ja tutkimusresurssit alueen IT-yritysten ja pk-yritysten kanssa räätälöitäväksi juuri Sinun yrityksesi tarpeisiin.

Palvelut

Virtaa

Virtaa on palvelu, joka kannustaa Turun alueen mikro- ja pk-yrityksia kehittämään omia digitaalisia ratkaisuja tuottavammaksi. Palvelu tuo yhteen IT-alan yritykset, opiskelijat ja palvelujen digitalisointia kaipaavat yritykset.

Virtaa-palvelu

Neuvonta ja koulutus

Tutkimukset

Testaus ja käytettävyys

Web-kehitys