Esimerkkejä yritysprojekteista

Sanapata

Sanapata tarjoaa ratkaisuja some- ja verkkoviestinnän sisällöntuotantoon. Sanapata halusi laajentaa osaamistaan some-markkinoinnin analytiikka- ja analyysipuolella. Hyvin sujuvia Facebook-kampanjoita haluttiin seurata syvällisemmin ja datasta syntyvää ymmärrystä käyttää oman toiminnan kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Inside the Box -hankkeessa Sanapadalle perustettiin projekti, jonka tavoitteena oli muodostaa loppukäyttäjien osallistamisen mittaristo sekä uusi itseään kehittävä laatumalli viestintästrategian suunnitteluun.

Projektin alkuvaiheessa kartoitettiin Sanapadan toimintaprosessit, historia ja suunnitelmat liiketoiminnan, teknologian ja sosiaalisen järjestelmän näkökulmista. Löydösten perusteella alettiin suunnitella käytännön laatuprosessia, joka ohjaa jatkuvaan kehitykseen ja oppimiseen. Opiskelijat suunnittelivat projektissa some-analytiikan mittaristoa ja sen tulkitsemiseen käytettäviä työkaluja.
Markkinatutkimuksessa löydettiin useita some-analytiikkatyökaluja, joista valittiin Sanapadan tarpeisiin sopivin. Samalla muodostettiin Sanapadan nykyisten työprosessien ympärille uusi laatumalli, joka painottaa Sanapadan arvostamaa läpinäkyvyyttä asiakkaiden suuntaan ja uusien strategioiden kokeilemista yhdessä. Raportointi- ja analytiikkaprosesseja uudistettiin siten, että ne tuottavat mahdollisimman hyvin vastauksia markkinointiprojektien vaikutuksista asiakasyritysten liiketoimintaan.

Projekti johti keskusteluihin uusista palvelumalleista asiakasyritysten kanssa, ja mahdollisuuksiin laajentaa Sanapadan palvelupalettia some-markkinointiin liittyvään liiketoimintakonsultointiin.

Länsimoottori

Länsimoottori on Pöytyän Riihikoskella toimiva autoliike, joka tarjoaa asiakkailleen käytettyjä autoja eri koko ja hintaluokista. Inside the Box -hankkeessa Länsimoottorille löytyi kehityskohde verkkosivujen uusimisesta ja some-markkinoinnista.

Verkkosivujen kehitysprojektissa tärkeään asemaan nousi verkkosivujen toimiminen eri laitteilla, sillä entiset sivut eivät skaalautuneet hyvin puhelimien tai tablettien näytöille, joita käytetään nykyään enenevissä määrin. Verkkosivujen sisällön suhteen sivuille rakennettiin uusi yleisilme ja toiminnallisuus siten, että linkitys nettiauto.com:iin toimii hyvin.

Markkinoinnissa yrityksellä ei aiemmin ollut sosiaalinen media käytössä. Projektissa Länsimoottorille otettiin käyttöön Instagram ja sen käyttämistä varten luotiin some-vuosikello, joka ottaa huomioon vuoden tapahtumat ja ajankohdat. Somen avulla Länsimoottorilla on mahdollisuus tavoittaa uusia potentiaalisia ostajia, jotka etsivät uuden auton lisäksi myös hyvää ja ajassa kiinni olevaa autokauppiasta.

Maskun talotekniikkatiimi

Maskun Talotekniikkatiimi Oy on LVV-urakointiin erikoistunut yritys, joka suorittaa asennuksia kaiken tyyppisiin ja kokoisiin kohteisiin Lounais-Suomen alueella. Yritys toimii LVV-urakoitsijana uudisrakentamisen ja saneerauksen vaativissa kohteissa, mutta tekee myös pienempien kohteiden LVI-asennuksia.

Maskun talotekniikkatiimi Oy:n projektissa keskityttiin yrityksen sisäisiin prosesseihin ja yrityksen henkilökunnan työtuntiraportoinnin parantamiseen ja tehostamiseen digitalisaation keinoin. Yrityksen asentajat toimivat pääosin kentällä tehden LVI-asennuksia eri asiakaskohteissa ja niin projektissa lähdettiin yhteisesti sovittujen kriteerien pohjalta vertailemaan kenttätyön hallinnan järjestelmiä. Vertailuun valikoitui ensimmäisessä vaiheessa kuusi järjestelmää tai sovellusta, jotka täyttivät alustavat ehdot. Näistä kuudesta tehtiin tiukempi analyysi, jonka perusteella Maskun talotekniikkatiimin käyttöön suositeltiin yhtä parhaiten soveltuvaa.

Projektin aikana projektitiimille selvisi, että yrityksen sisältä löytyi it-osaaja, joka oli omatoimisesti koodannut tuntikirjanpitoa varten nettisivut. Projektissa päätettiinkin ottaa yhdeksi lisäkohteeksi näiden koodattujen verkkosivujen läpikäynti ja parannusehdotusten suunnittelu.

Virtaa-palvelu huomio ja kannustaa huomioimaan myös yrityksesi sisäisen osaamisen, joiden avulla yrityksistä saattaa löytyä jopa yllättävää osaamista.

Pookin salaatinkastikkeet

Pookin Herkkutehdas on varsinais-suomalainen, Uudestakaupungista käsin toimiva elintarvikealan yritys, joka tuottaa laadukkaita elintarvikkeita jälleenmyyntiverkostolle. Pookin Herkkutehtaan tuotteisiin kuuluvat mm. Pookin salaatinkastike ja Pookin perinteinen kinuski.

Yhteisen projektin tavoitteeksi määriteltiin Pookin Herkkutehtaan liiketoimintaan liittyvien Kehitysmahdollisuudet kartoittaminen. Erityiseksi kehityskohteeksi otettiin tilaus- ja asiakashallintajärjestelmien vertailu ja markkinointiprosessien pohtiminen. Markkinoinnissa oli tärkeä valita yritykselle luontaiset ja toimivat kanavat joilla saadaan riittävä peitto asiakkaille.

Pookin Herkkutehtaalle tehtiin liiketoiminnan nykytilakartoitus, jonka perusteella markkinoinnin opiskelija pääsi näyttämään osaamisensa markkinointisuunnitelman muodossa. Kaksi tietojärjestelmätieteen ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijaa sen sijaan valjastettiin etsimään parhaat ja soveltuvimmat tilaus- ja asiakashallintajärjestelmät. Suositusten perusteella Pookin yrittäjä Paul-Erik sai tietoa miten markkinointia voi kehittää ja minkälaisia valintavaihtoehtoja hänellä on yrityksen asiakkuuksien ja tilausten hallintaan.